test text


Marsø Smede- & Maskinværksted blev stiftet i 1998 af den nuværende ejer, Martin Krogh. 
Han startede virksomheden med henblik på at servicere virksomheder i nærområdet med stålopgaver og forefaldende smedearbejde – og i dag har arbejdsopgaverne bredt sig ud over hele Danmark og til udlandet. 

Den vifte af opgaver man kan få løst hos Marsø er bred, men kompetencerne ligger især på smedearbejdet – som for eksempel trapper, altaner og gelændere – og montage- og PE-svejsning. Marsø klarer også en hel del service for industri- og produktionsvirksomheder – og så bygger de også pumpebrønde. Denne byggeopgave mestrer Marsø så godt, at virksomheden fremover skal bygge alle Desmi Danmarks pumpebrønde. Og for at understrege Marsøs alsidighed har virksomheden også oparbejdet stor erfaring og dygtighed inden for drikke- og spildevandssektoren, hvor ikke mindst kompetencerne i montage og svejsning kommer kunderne til gode.

Marsø gør ikke som de andre
Det kan næsten sættes op som et motto for Marsø: ’Vi gør ikke, som de andre gør – vi gør som kunden ønsker.’ Givet er det i hvert tilfælde, at hos Marsø får man som kunde et nært samarbejde, en tæt kontakt, fleksibilitet, hurtig produktionsomstilling og god service. rette resulterer altid i den optimale løsning, det perfekte produkt, der opfylder alle kundens krav. Martin Krogh formulerer det på en lidt
anden måde: ’Én ting er det skrevne ord – det er taknemmeligt – men det bedste resultat får man ved at kontakte os.’ Han tilføjer, at kunderne hos Marsø får gode materialer og godt arbejde, som bliver udført til tiden. Kunderne får Marsø mest gennem mund til mund-metoden, men også det opsøgende salg kaster nye kunder af sig. Et blik på Marsøs hjemmeside viser da også en imponerende
referenceliste, en liste af opgaver inden for konstruktion, renovering og service, som viser Marsøs mange kompetencer. Og for den teknisk kyndige vil listen over virksomhedens maskiner afføde anerkendende nik.
 
Virksomhedsopkøb
I sommeren 2008 købte Martin Krogh den 129 år gamle Fredericia-virksomhed A. Goth & Sønner, efter at virksomheden var gået konkurs. Martin købte alle maskinerne og retten til at føre det hæderkronede navn videre. Han flyttede maskinerne til den gamle cellulosefabrik i Fredericia, som han har lejet, og derfra driver han nu smede- og maskinværksted, i samarbejde med Marsø i Vinding.
 
Nye medarbejdere
Marsø - og Martin Krogh - startede i det små, men det er gået rigtig godt, og virksomheden i Vinding beskæftiger i dag 24 mand, fordelt på faglærte smede og maskinarbejdere, og funktionærer. De er opdelt i grupper, alt efter kompetencer – og stemningen blandt
medarbejderne er rigtig god. For Martin Krogh, der blev udlært som smed i 1994, ser fremtiden da også lys ud: ’Det går rigtig godt, faktisk lidt for godt,’ siger han, ’vi bliver sommetider nødt til at sige nej til nye opgaver.’ Sådan en situation er selvfølgelig ikke holdbar, og Marsø kigger sig da også om efter nye, større lokaler, og Martin formulerer fremtidsplanerne således: ’Vi bryder os ikke om at sige nej, så mine planer går mest på at finde nogle nye medarbejdere, der er lige så kompetente som dem, vi har nu.’MARSØ A/S - Erritsø Møllebanke 11 - DK-7000 Fredericia - Tel: 70235360 * MARSØ PLAST A/S – Erritsø Møllebanke 11 - DK-7000 Fredericia - Tel: 70235360